Ortodoncia

Ortodoncia – zdravotné centrum Danea Bielsko-Biela

Ortodonta Bielsko

Ortodoncia sa zaoberá liečbou nesprávneho zhryzu – ale nielen to. Vďaka vhodným nástrojom je možné korigovať aj iné poruchy súvisiace s umiestnením zubov, ale aj defektov v čeľustno-tvárovej oblasti.

Nezabúdajte, že ortodontické nástroje majú nielen estetickú funkciu. Nesprávne rozmiestnenie zubov môže viesť k problémom s každodenným fungovaním, ako aj k ich nadmernému stieraniu či iným poruchám.

V našej ambulancii máte šancu získať odbornú pomoc – počínajúc od konzultácie, cez vytvorenie individuálneho liečebného plánu, až po využitie všetkých dostupných nástrojov.

Počas terapie používame rôzne druhy ortodontických aparátov. Môžu byť fixné alebo snímateľné – aparát sa vyberá zároveň podľa veku pacienta, ako aj podľa stavu (a počtu) zubov. V ponuke našej ambulancie sú nielen fixné kovové aparáty, ale aj kozmetické, krištáľové a rhodiované. V procese ortodontickej liečby sú veľmi dôležité aj kontrolné vyšetrenia – pripomíname, že terapia je dlhodobý proces, vyžaduje si zvýšenú starostlivosť o ústnu hygienu, ako aj dodržiavanie všetkých odporúčaní ošetrujúceho lekára.

Okrem tradičných metód ponúkame moderný spôsob liečby nesprávneho zhryzu – v podobe ortodontických aparátov Clear Aligner.

Tieto priehľadné strojčeky sú dostupné v širšom rozsahu veľkostí a môžu byť náhradou za fixné a snímateľné ortodontické aparáty. Najmä preto, že výskumy potvrdzujú vysokú účinnosť tohto riešenia. Každý ortodontický aparát je založený na postupnej, preto náležite citlivej zmene polohy zubov – nie je tomu inak ani v prípade Clear Aligner.

Namiesto drôtov a zámkov náležitý tlak vytvárajú špeciálne platničky – dostupné v 3 hrúbkach. Moderná ortodoncia umožňuje v maximálnej miere personalizovať liečbu. Oplatí sa využiť takú príležitosť.

Ortodonta bielsko leczenie nakładkami

Nižšie uvádzame pár slov o MDDr. Eve Maksym – špecializácia 2. stupňa z ortodoncie:

  • Absolventka Fakulty zubného lekárstva Sliezskej lekárskej akadémie v meste Zabrze (1992)
  • Špecializácia 1. stupňa zo všeobecného zubné lekárstva (1995)
  • Špecializácia 2. stupňa z ortodoncie (2000)
  • Aktívne sa zúčastňujem na ortodontických kurzoch a zjazdoch doma aj v zahraničí, okrem iného v Barcelone, Paríži, Ríme
  • Členka krúžku maxilofaciálnej ortopédie v Katoviciach
DANE KONTAKTOWE

LOKALIZACJA

ul. Jaworzańska 40 (Wapienica)
43-382 Bielsko-Biała

REJESTRACJA

+48 33 811 00 50
+48 512 457 547

MAPA