Regulamin Programu Partnerskiego „Zdrowie z Daneą”

Regulamin Programu Partnerskiego "Zdrowie z Daneą"

§1

 1. Program Partnerski „Zdrowie z Daneą” został powołany w celu promocji działań prozdrowotnych i usług Centrum Medycznego Danea. Właścicielem programu jest Centrum Medyczne Danea (ul. Jaworzańska 40, 43-382 Bielsko-Biała).

§2

 1. Głównym celem programu jest promocja działań prozdrowotnych oraz umożliwienie pacjentom korzystanie z rabatów na usługi świadczone w Centrum Medycznym Danea.
 2. Posiadaczem karty może zostać każda fizyczna osoba pełnoletnia zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polski, która jednorazowo skorzystała z usługi Centrum Medycznego Danea o wartości co najmniej 100 PLN.
 3. Przystąpienie do programu poprzedza wypełnienie formularza zgłoszenia, a także otrzymanie imiennej, numerowanej karty „Zdrowie z Daneą”.
 4. Właściciel może przyznać kartę niezależnie od punktu 2.2.
 5. W celu zrezygnowania z udziału w programie należy takie życzenie przedstawić w formie pisemnej lub ustnej w siedzibie właściciela programu lub wysyłając rezygnację pocztą na adres właściciela.
 6. Członkostwo w programie jest bezpłatne.
 7. Członkostwo w programie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu

§3

 1. Za każdą wydaną wielokrotność 10 PLN na konto posiadacza karty będzie dodawane 5% sumy do wykorzystania na usługi oferowane w Centrum Medycznym Danea.
 2. Całość lub część zebranej w programie sumy można wykorzystać w dowolnej chwili. Wykorzystana suma zostanie automatycznie odjęta od aktualnego stanu konta programu partnerskiego.
 3. Z ceny usługi, na którą został wykorzystany rabat, na kartę dodaje się wyłącznie 5% od kwoty zapłaconej (a nie od kosztu całej usługi).
 4. Karta jest ważna na okaziciela.
 5. Dla posiadaczy kart będą przewidziane dodatkowe specjalne oferty na wybrane usługi medyczne (np. czyszczenie zębów o połowę taniej raz w roku).

§4

 1. Każda osoba, która staje się członkiem programu partnerskiego „Zdrowie z Daneą” wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.)

§5

 1. Regulamin obowiązuje od momentu jego wprowadzenia i ogłoszenia.
 2. Każdorazowa zmiana niniejszego regulaminu zostanie opublikowana na stronie www.danea.pl
 3. W kwestiach nie objętych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.