Implantáty

Implantáty sú tým najlepším riešením na doplnenie či už jednotlivého chýbajúceho zuba, alebo viacerých, či celého chrupu.
Implantológia nám vo väčšine prípadov umožňuje použiť fixné (nesnímateľné), estetické protetické náhrady, alebo snímateľné náhrady, s veľmi dobrými používateľskými vlastnosťami.
Vďaka implantátom nie je potrebné zasahovať do zdravých zubov, tak ako v prípade upevnenia protéz, nedochádza k zániku kostného tkaniva, tak ako v prípade nezaťaženej sánky v prípade chýbajúcich zubov, a rovnako nedochádza k neestetickému efektu vklesnutých ďasien, nakoľko sa zachováva ich prirodzená vypuklosť.